Χρήσιμα τηλέφωνα

ΕΚΑΒ: 166

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
(Βοστάνη Ευστρατίου 48)

Τηλ.: 2251351100
Επιπλέον τηλέφωνα: 2251057700, 2251041500, 2251029800, 2251351200, 2251037130, 2251021111

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ναυμαχίας Έλλης 37

Τηλ.: 2251044133

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Τηλ.: 2253022222
Επιπλέον τηλέφωνα: 2253022439, 2253022666, 2253350300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Τηλ.: 2252041511
 Επιπλέον τηλέφωνα: 2252350307, 2252041111, 2252041316, 2252041666

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ

Τηλ.: 2253350000
Επιπλέον τηλέφωνα: 2253056444, 2253056440, 2253056442

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Τηλ.: 2252350019,2252350000
Επιπλέον τηλέφωνα: 2252350020, 2252350038, 2252350014, 2252350011, 2252350017, 2252350032, 2252350010, 2252350012